Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ
Βαρβάρα Κανάκη του Στυλιανού Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
Δήμητρα Χαραλάμπους του Πολυχρόνη Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Κορίνα - Κωνσταντίνα Μπαρμπαλιά του Γεωργίου Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Σωτήριος Κωστίκας του Αποστόλου Μέλος Διοικητικού ΣυμβουλίουΔιάρκεια από 27.04.2016 έως 30.06.2021