Με σκοπό πάντα την κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων αναγκών του πελατολογίου της, η ΚΟΝΤΑ Α.Ε.Β.Ε. διαθέτει ένα έμπειρο Τεχνικό Τμήμα, αποτελούμενο από έναν ειδικά εκπαιδευμένο Αρτοποιό καθώς και από έναν έμπειρο Σεφ Ζαχαροπλαστικής. Το ανθρώπινο αυτό δυναμικό παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη σε όλους τους πελάτες της εταιρείας στις δικές τους εγκαταστάσεις σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκονται.

Ταυτόχρονα, η ΚΟΝΤΑ ΑΕΒΕ προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία συνταγών για την εφαρμογή των προϊόντων της, οι οποίες ανανεώνονται και εμπλουτίζονται σε συνεχή βάση, ακολουθώντας τόσο τις ελληνικές καταναλωτικές συνήθειες όσο και τις διαρκώς εναλλασσόμενες τάσεις του εξωτερικού.

Παράλληλα, η Εταιρεία εφαρμόζοντας σύγχρονες στρατηγικές marketing, προωθεί τα προϊόντα της με:

  • 'Eντυπη διαφήμιση
  • Συμμετοχή σε μεγάλες εμπορικές εκθέσεις τροφίμων
  • Προωθητικό υλικό
  • Γευστικές δοκιμές σε σημεία πώλησης

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης στην προβολή και το λανσάρισμα νέων προϊόντων με τη διοργάνωση ζωντανών επιδείξεων από την ΚΟΝΤΑ ΑΕΒΕ σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό σε ειδικά διαμορφωμένους εργαστηριακούς χώρους.

Τεχνική Υποστήριξη και Προώθηση